fbpx

Villkor

Tactical Trading

Tactical Trading är ett diskussionsforum som endast är avsett för underhållning och informationsändamål. Rådgör med dina skatterådgivare och finansrådgivare för att avgöra vilka finansiella och skattestrategier som kan vara rätt för dig. Investerarskydd och annan viktig information finns på FI.se Genom att delta i Tactical Trading och bli medlem på vår discord server, eller följa oss på Instagram eller på annat sätt går med i dom social mediekanaler som vi driver erkänner du och godkänner att dessa villkor är ett bindande avtal mellan dig och Tactical Trading Co. I dessa villkor hänvisar “Tactical Trading”, “vi”, “oss” och liknande språk till Tactical Trading Co, ett företag som är organiserat och existerar enligt Svensk lag. ”Du” avser individen eller företaget som deltar, följer eller på annat sätt bidrar till Tactical Trading. Om du inte håller med dessa villkor ska du inte läsa, delta, följa eller på annat sätt bidra till Tactical Trading. Alla inlägg, meddelanden eller annan information som du tillhandahåller eller bidrar till Tactical Trading är inte konfidentiella och kan listas offentligt av oss i oberoende av format eller media. Genom att tillhandahålla information till Tactical Trading ger du tillstånd till Tactical Trading, dess moderatorer, dess befattningshavare, dess ombud, dess anställda, dess efterträdare och dess uppdrag att använda informationen du lämnat för alla ändamål inklusive, men inte begränsat till, skapandet av podcaster, skriftliga artiklar och annan immateriell egendom i vilket medium eller format som helst. Tactical Trading äger ensam äganderätten till immateriell egendom som skapas baserat på den information du ger oss. Genom att delta i Tactical Trading erkänner du att Tactical Trading INTE LÄMNER FINANSIELLT, INVESTERING ELLER SKATTRÅD. All information eller diskussion som tillhandahålls i ett inlägg, podcast eller andra medier är endast för underhållning och informationsändamål. Genom att skicka inlägg, meddelanden eller annan information till Tactical Trading erkänner du att du har behörighet att skicka denna information och att inlägget, meddelandet eller annan information inte omfattas av upphovsrätt eller bryter mot någon lag. Du kommer att vara personligt ansvarig för allt ansvar som uppstår till följd av ditt inlägg, meddelande eller annan information och samtycker till att helt ersätta oss i händelse av att vi blir ansvariga för ett inlägg, meddelande eller annan information som tillhandahålls av dig. Såvida inte Tactical Trading uttryckligen godkänner det, får och får inte prenumeranter, följare och andra deltagare i våra forum anlita andra abonnenter, följare och andra forumdeltagare av någon anledning. Ingen abonnent, följare eller annan forumdeltagare eller användare får kontakta eller få information eller data om någon annan abonnent, följare eller annan forumdeltagare för något marknadsförings- eller affärsändamål. Inkluderat i detta är alla ansträngningar att “skrapa” eller på annat sätt samla in namnen på våra prenumeranter, anhängare eller andra foradeltagare för något affärs- eller icke-affärsändamål. Vi kan avbryta en prenumerant, följare eller annan fora-deltagare av någon anledning och utan någon anledning alls, i den utsträckning lagen tillåter. Vårt rykte och goodwill är avgörande för vår verksamhet och alla ansträngningar att förtalar, förtalar, offentliggör privata fakta eller på annat sätt engagerar oss i tortyrstörningar i vår potentiella affärsfördel ska vara handlingsbara och föremål för överträdaren för likviderade skador i ett belopp. lika med de faktiska och följdskador som orsakats av överträdelsen och hela beloppet av juridiska avgifter som försöks för att väcka talan för att stoppa ett sådant skadligt uppförande. Tactical Trading lämnar inga garantier eller lovar om noggrannhet, tillförlitlighet, fullständighet, aktualitet eller aktualitet i den diskussion som kan hållas på vårt forum eller andra medier i något format. Under inga omständigheter ska Tactical Trading Co. vara ansvarigt för skador (inklusive, men inte begränsat till, förlorade vinster eller skador till följd av förlorade data eller affärsavbrott) som härrör från informationen som tillhandahålls av Tactical Trading Co. eller publiceras på Tactical Trading. forum – denna brist på ansvar gäller oavsett om teorin om ansvar bygger på garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan juridisk teori. Tactical Trading Co. ansvarar inte för personskada orsakad av din användning eller missbruk av information från Tactical Trading Co. Varje anspråk mot Tactical Trading Co., dess moderatorer, dess befattningshavare, dess agenter, dess anställda, dess efterträdare och dess uppdrag måste väckas inom ett (1) år från dagen för den händelse som ger upphov till sådan talan inträffade. Genom att delta i Tactical Trading inklusive genom att läsa, följa eller på annat sätt bidra till vårt forum samtycker du till att lösa eventuella tvister mellan dig själv och Tactical Trading Co., dess moderatorer, dess affischer, dess befattningshavare, dess agenter, dess anställda, dess efterträdare och dess uppdrag som härrör från Tactical Trading:s handlingar eller underlåtenhet att agera vid bindande skiljedom tidigare Uppsägningstiden är 1 månad efter första betalning görs.

Ta kontroll över marknaden

Lär dig hur professionella traders har marknaden i sina händer genom att minimera risken för förluster och maximera vinsterna med den perfekta strategin som passar just dig.
Rätten till anonymitet, säkra personuppgifter och säker hantering av information är en självklarhet för oss på TT.
Genom medlemskap har du tillgång till enorm kompetens genom våra medarbetare, var du vill och när du vill. Oavsett om du är hemma, på jobbet, på semester eller på klubben kan du komma ett steg närmare ekonomisk frihet!
Vi lär ut både teknisk och fundamental analys i många former. Elliot wave-teori, Smart Money Concept, swing- och daytrading, scalping, runners och mycket mycket mer

På TT lär du dig om;
● Krypto
● Index
● Aktier
● Forex
● NFTs
● Råvaror

Har du stött på problem?

Tråkigt att se dig gå!

Anledningen till uppsägning