Warranter är börshandlade produkter med inbyggd hävstång och stop loss som är kopplad till en underliggande tillgång och ger dig möjligheten att spekulera i både upp- och nedgång.

En warrant är en hävstångsprodukt, denna hävstång är linjär för warranter något som innebär att den kan öka och minska beroende på utvecklingen av den underliggande tillgången.

Hävstången resulterar i att värdeutvecklingen på en warrant är snabbare än den på den underliggande tillgången som i sin tur medför en förhöjd risk.

Likt mini futures har warranter en inbyggd stop loss som skyddar dig och ser till att värdet på din warrant aldrig kan bli negativt.

Avsnitt innehåll