financial stock market graph on abstract background

När vi kollar volym så kollar vi hur mycket folk som handlar i den tidsintervall vi valt. Vi kan se att
volym staplarna är antingen gröna eller röda och även längden på dem.

Färgen visar oss vilka som hade övertaget just då, är stapeln röd så var et säljarna och var den grön så
är det köparna.

Längden visar oss hur mycket folk det var generellt som handlade just då.
Låt oss ta ett exempel där varje stapel representerar 1 timme:

Vi ser en väldigt lång röd stapel men vi kan samtidigt inte se en större skillnad i trenden. Detta är
ett tecken på att majoriteten av de som handlade valde att sälja men att köparna inte var långt
efter, därav den röda stapeln. Men då stapeln var väldigt lång så vet vi att väldigt många väljer att
handla i bolaget. Timmen därefter så ser vi en till röd stapel som är lika lång men nu kan vi se hur
trenden har vänt och värdet per aktie sjunker drastiskt. Detta är en indikation på att lika många
människor handlade men att majoriteten valde att sälja.

Genom att använda oss av volym så kan vi använda det som en bekräftelse när vi ser andra mönster i
RSI, MACD eller vid brytning av en flaggformation. Ser vi en stor grön stapel när trenden bryter uppåt
i en formation så är det stor sannolikhet att trenden fortsätter i den riktningen.

Volym är något som ska vara en självklarhet vid tekniska analyser.