Utbud

För att kunna trada inom börsmarknaden så måste vi först få en uppfattning om hur och varför vissa bolag har ett visst värde och varför olika bolag håller sig på en stabil nivå i värde medans andra har en högre volatilitet där priset sjunker och stiger med jämna mellanrum.

Detta i grund och botten beror på 2 faktorer: utbud och efterfrågan!

Ett utbud av en vara indikerar hur tillgängligheten ser ut för den varan.
Om vi har ett stort utbud så betyder det att det finns gott om varan vi är ute efter.

Efterfrågan

Efterfrågan av en vara beror i huvudsak på två olika faktorer ’’behov och pris’’ .
Finns det ett behov för varan så kommer det alltid finnas en marknad för produkten, här kan vi ta tandkräm som ett exempel. Alla borstar eller bör borsta tänderna dagligen vilket betyder att vi har ett behov av att ha tandkräm i hemmet. Men som du vet så finns det inte bara en typ av tandkräm i butiken utan ett brett sortiment att välja emellan. Låt säga att vi inte vill ha en tandkräm som bleker tänderna men som ger fördelar vad gäller våran mun hygien och hälsa. Här har vi då fokuserat på
vårat egna behov och nu vill vi då välja en bra tandkräm för oss själva men inser att det finns två produkter som har nästan exakt samma komposition som varandra, men den ena produkten har en mer praktisk förpackning. Här kommer då priset in i bilden, är du redo att betala 10kr extra för en finare förpackning eller anser du att det inte är värt att betala extra för utseende? Detta gäller alla beslut vi tar när vi handlar något. Men detta påverkar även utbudet då företaget som producerar den dyrare tandkrämen inte är dumma, utan har en uppfattning om vad efterfrågan är. De kan producera 500 000st tuber med tandkräm i månaden och de vet att de har beställningar på 550 000st tuber i månaden. Detta är en indikation på en bra efterfrågan.

Men låt nu säga att tandkrämsföretaget väljer att höja priset med ytterligare 10kr utan att göra några som helst förändringar med sin produkt. Helt plötsligt så blir deras efterfrågan mycket mindre för att slutkonsumenten anser att priset är för högt för en vara de nu kan få 20kr billigare ifrån en annan leverantör. Behovet finns fortfarande där, folk behöver ju fortfarande borsta tänderna men
efterfrågan har försvunnit. Nu producerar de fortfarande 500 000st tuber men får endast order på 350 000st vilket gör att företaget måste gå ner till tidigare pris. Istället bestämmer sig företaget för att endast öka med 5kr och göra om förpackningen så att man även får en tandborste på köpet. Helt plötsligt ökar efterfrågan till 600 000st förpackningar i månaden men utbudet är fortfarande 500 000st/månad. Nu kan bolaget investera i att öka sin produktion men ändå veta om att det finns en efterfrågan vilket i sin tur ökar bolagets värde i samband med att de växer. Konkurrenterna som hade en billigare tandkräm har dock en produktion på 1 000 000st tuber och en efterfrågan på 950 000st efter att konkurrenterna gjort sin nya investering. Detta resulterar i att de
måste sänka priset med 1kr för att fortfarande kunna hålla efterfrågan uppe.

Det är detta som vi vill få en uppfattning om när vi investerar. Vi som investerar köper inte produkten utan vi köper en del av företaget och måste därför tänka på om företaget gör bra för sig.
Ett företag som ser lovande ut och verkar ha nya idéer som uppfyller konsumenternas behov är ett bolag som väcker intresse och efterfrågan.
För att summera detta och ge ett exempel på hur detta funkar på marknaden när du handlar aktier så kan man säga att :
Utbudet på aktier styrs alltid av efterfrågan på aktier. Om det säljs massvis av aktier så kommer det göra så att utbudet ökar. När utbudet ökar så blir aktien billigare och värdet på aktien är liten.
Detta gör att köparen har övertaget och kan begära ett billigare pris som säljaren oftast är beredd på att godkänna. Det som sker är en kursminskning.
Medan köparen vet om att hen kan begära ett billigare pris så lägger sig köparen på köpsidan med ett bud, därav sker denna kursminskning.
Dock om efterfrågan skulle vara större så blir det att köparen är redo att betala dyrare än vad kursen står i just då. Då har säljaren övertaget och kan sälja till ett högre pris, därav sker en kursökning. Hur gör vi då för att få reda på om en aktie är på väg upp eller ner i pris? Detta kan vi ta reda på genom att utföra fundamentala och tekniska analyser. När vi gör fundamentala analyser så kolla vi upp bolagets omsättning, vinst, försäljning, skulder m.m. för att få en uppfattning om bolaget har gjort bra ifrån sig, men även se vart bolaget är på väg. Detta kan vara att ett läkemedelsföretag får en ny medicin godkänd eller att ett tv-spelbolag släpper ett efterfrågat spel inom en snar framtid. Med andra ord så letar vi efter nyckeltal inom bolaget.
Ett misstag som många nya traders gör här är att endast utgå ifrån hur ett bolag ser ut fundamentalt. Att kolla på det fundamentala är något som man aldrig ska förbises, för vem vill vara ägare i ett bolag som går back och har mycket skulder de inte kan betala tillbaka? Det är här Tekniska analyser kommer in, då en av de största faktorerna som påverkar marknaden är folkets känslor. Det kan låta löjligt men aktier kontrolleras extremt mycket av känslor och av goda/dåliga nyheter som kan få människor att agera spontant. Genom att då utföra tekniska analyser så kan vi få en uppfattning om trenden, vi kan se psykologiska motstånd och psykologiska stöd.
Detta är en av de viktigaste sakerna man måste tänka på när man köper och säljer aktier. Det är precis som du människor som sitter bakom en skärm där vi har en blandning mellan nervösa, spontana och aggressiva traders som kan påverka utvecklingen utav kursen. Det som även är en väldigt bra fördel med tekniska analyser är att vi kan gå bak i tiden och se hur folk har handlat aktier. Vi kan som exempel se vart värdet på en aktie har legat på tidigare och på så sett få en uppfattning om aktien är överköpt eller översåld. Man kan med andra ord säga att tekniska analyser håller historik om bolagets framgång.
Ingen kan förutspå framtiden men med hjälp av tekniska och fundamentala analyser så kan vi se mönster i hur folk har agerat vid olika nyheter och händelser. Vi kan därför få en uppfattning om vad som kan komma ske i ett bolag och förbereda oss till att ta våra beslut.

Genom att studera tekniska analyser så förbättrar vi våran kunskap om att se folks agerande och
beslutstagande för att hjälpa oss ta egna beslut när vi väl väljer att köper eller sälja aktier. Med andra ord så studerar vi utbud och efterfrågan.

Study the past if you would define the future.
-Confucius

Vi kommer fördjupa oss i både fundamentala och tekniska analyser i nästa steg av kursen. Men nu
bör du ha en uppfattning om vad en aktie är och varför aktier går upp/ner i värde. Genom att läsa
och förstå vad något så simpelt som utbud och efterfrågan egentligen betyder, så kan vi på samma
sätt som allt annat här i livet träna och förbättra oss i det vi gör och öka våran kunskap.

Avsnitt innehåll