Trippelbotten (Bullish):

Stopploss: Lägger du precis under trendgolvet eller trendtaket. Högre chans att bli utkastade av din
trades med det under taket men du har högre risk/reward.

Trippeltopp (Bearish):

En trippelformation är som en dubbel men med 3 toppar eller 3 bottnar detta är oftast en
omslagsformation.

Ifall mitten toppen är högre än topparna bredvid är det inte en trippelformation utan en
huvudskuldra formation som vi kommer att diskutera senare.

Bekräftelse: Du har bekräftelse när lägsta toppen eller högsta toppen bryter och volymen tilltar(ökar)

När den bryter toppen eller botten så vill trenden bilda nya hög/lågpunkter och då får du agera efter
dessa. Vi kan se sambandet i vårat exempel där sälj volymen ökar drastiskt när vi är på våran stödnivå
vilket resulterar i att trenden bryter nedåt och vi får en minskning i kursvärdet.

Stopploss: Lägger du precis över trendtaket eller trendgolvet. Högre chans att bli utkastade av din
trades med det över golvet men du har högre risk/reward.

Riktkurs: Precis som dom andra x=y du drar linje mellan högsta och lägsta låg/högpunkt = tak till golv.