Symmetrisk triangel

En symmetrisk triangel är oftast en fortsättningsformation men vänta på bekräftelse antagligen
uppåt eller nedåt

Du identifierar en symmetrisk triangel genom att se att taket och botten är ungefär samma lutning
men ena neråt och andra uppåt, topparna blir lägre och bottnarna högre t.ex, så priset i princip
möts i mitten innan ett genombrott.

Bekräftelse: Det får du genom att den bryter ur triangeln och antagligen studsar på golvet (tidigare
motstånd) för åter test och för att kolla att det inte är en ’’fake’’ kan du kolla volymen!

Stigande rätvinklig triangel

En stigande rätvinklig triangel är oftast en fortsättnings formation, men viktigt att vänta på
bekräftelse.

Du identifierar en stigande rätvinklig triangel genom att taket är rakt och botten lutar uppåt.

Bekräftelse: Det får du genom att den bryter ur triangeln och antagligen studsar på golvet(tidigare
tak) för åter test och för att kolla att det inte är en ’’fake’’ ska du även här kolla volymen!

Fallande rätvinklig triangel

Fallande rätvinklig triangel är oftast en fortsättningsformation.

Du identifierar en fallande rätvinklig triangel genom att botten är rak och trendtaket lutar neråt!

Bekräftelse: Det får du genom att den bryter ur triangeln och antagligen studsar på golvet (tidigare
tak) för åter test och för att kolla att det inte är en ’’fake’’ ska du kolla volymen!

Stopploss för trianglar: Stopploss lägger du helst vid den sista toppen om det är en fallande rätvinklig triangel
eller på sista botten om det är en stigande rätvinklig triangel, som du ser i bilderna ovan.

Riktkurser för trianglar:

Den mäter du från första högpunkt/lågpunkt till taket/golvet. X=Y