Så, vad är då en teknisk analys? Man kan säga att en teknisk analys i grund och botten är ett sätt
att kolla ett bolags historik för att sedan kunna förutse vad som ’’kan’’ hända i framtiden. Man kan då
läsa av marknadens psykologi, hur beter sig marknaden? vart köper många? vart säljer många?

Jag skulle säga att om du bemästrar teknisk analys så vet du i dom flesta fallen vart grafen ska, VISSA
bättre än andra. Samtidigt de gånger du har fel så kan du genom att följa din analys se vart du ska
sälja om bolaget inte respekterar din analys och på lång sikt förbättra ditt risk tagande.

Det är väldigt svårt att enbart med ord förklara hur man ska tänka och agera vid analysering av ett
bolags tekniska aspekter. Vi kommer att dedicera en stor del av denna kurs på att fin slipa dina
kunskaper gällande det viktigaste verktyget du kan ha när det kommer till ’’day’’ och ’’swing’’ trading.

Bemästra detta så kommer du inom en snar framtid kunna göra stora förändringar i ditt liv.

Jag skulle även vilja tillägga att utan de kunskaper jag kommer lära dig i denna kurs så är risken
extremt stor att du inte kommer finna det roligt eller belönande med att slänga in pengar i bolag du
inte vet någonting om vare sig på kort eller lång sikt.
Jag kan säga detta med säkerhet då det är riktiga människors känslor involverade i börsmarknaden
och har du inte regler och struktur samt kunskap om olika beslutstagande så kommer du att bli
överkörd ganska snabbt.

Men var inte orolig! De kunskaper du kommer lära dig om Tekniska analyser i denna kurs kommer ge
dig kunskap som är större än 90% av de som redan är på marknaden och köper aktier. För i slutet av
dagen så är målet pengar.