Ska vi fördjupa oss i dessa indikatorer så skulle vi behöva separata kurser för varje indikator. Men du
behöver inte en djupgående förståelse om du inte valt att studera finans på universitets nivå och har
planer på att jobba på Nasdaq.

Denna grund läggande information och illustrering är vad som är grunden till framgång. Du behöver
bara veta vad varje indikator gör och vad som menas med den information vi kan få ut ifrån dom.