Relative Strength Index eller RSI som det oftast kallas är en indikator som hjälper dig att se ifall en
aktie är överköpt eller översåld. Detta är nog ett av de verktyg som jag skulle kunna säga är mer av
en favorit.

Det är ett väldigt bra sätt att se hur handeln i ett bolag har sett ut tidigare och man kan se då ifall ett
bolag har en historik att gå ifrån översåld till överköpt med jämna mellan rum.

Vi kan ta ett exempel på detta:

Du ser att RSI är översåld och du har sett att detta är något som inträffat med 4 dagars mellanrum
den senaste månaden, men att RSI alltid har återhämtat sig och till och med gått mot överköpt
därefter. Då du samtidigt har hittat en flaggformation där kursen ser ut att ligga på en stöd nivå så
känner du dig säker på att trenden kommer vända uppåt och att folk kommer börja handla igen.

Detta exempel ska tas med en nypa salt då Volymen lika gärna kan visa på att säljarna fortfarande
har övertaget och att trenden är på väg att vända nedåt.

Hur använder man då RSI och hur vet man om aktien är överköpt/översåld?

En RSI graf går ifrån 0-100 i värde där 50 är en balanserad och neutral nivå. För att det ska klassas
som översåld så ska värdet gå ner till 30 eller mindre och för att klassas som över köpt så ska värdet
gå till 70 eller över.

När värdet sjunker under vad som anses vara medelvärdet på en aktie eller när värdet ökar så får vi
dessa värden och det är detta som RSI utgår ifrån i grunden.

Att använda 70 som överköpt och 30 som översåld är endast en utgångspunkt för reglerna runt RSI,
men du kanske kollar på ett bolag som gör samma mönster fast den går aldrig lägre än 40 men går
alltid över 80. Det är därför ditt jobb som analyserar ett bolag att hitta dessa mönster och dra din
slutsats därefter.