Vid en rektangel formation har vi motstånd på övre delen och stödnivå på nedre delen. Linjerna
ska vara parallella med varandra och bilda formen av en rektangel.

Detta mönster kan vara både Omslagsformation och fortsättningsformation

Utbrott/bekräftelse: Utbrott sker när antagligen motståndsnivån eller stödnivån bryts.

För att bekräfta detta kan du göra 3 olika grejer. Jag gillar dessa i denna ordning:

Utbrottet sker och volymen ökar drastiskt från hur den sett ut under rektangelns gång.
Jag väntar på återtest på motståndsnivån som då blir en ny stödnivå.
Väntar på några stängningar över motståndsnivån(den nya stödnivån).
De två sista punkterna är säkrare kort men det är upp till dig som risktagare. Vill du redan vid utbrott
med volym ta en position så är det högre risk än om du väntar på att alla kriterierna uppfylls. Visst,
du kommer inte göra lika stor vinst med du minimerar ditt risk tagande.

Stopploss: Lägger du precis under trendtaket (dock stor chans att du blir utsläng av många trades då
den kan falla där ibland t.ex. när den gör återtest).

Säkrare är det om man då lägger det under trendgolvet, dock blir risk/rewarden mindre.
Jag föredrar den övre OM den nu bryter på ovansidan! Detta är ska tas seriöst då det är viktigt att
sätta regler för dig själv om vart du ska dra dig ur vid en ökning eller sänkning av kursen.

Riktkursen: Riktkursen drar du från trendtaket (Motståndsnivån) till trendgolvet (stödnivån)

Avståndet mellan dessa nivåer kallar vi för X och riktkursen blir X=Y. Så vi kan dra samma avstånd
som vi hade i våran rektangelformation (X) men med start ifrån den tidigare motståndsnivån, vilket
ger oss avståndet Y som illustrerat på bilden nedan.