Moving Average Convergence Divergence eller förkortat, MACD är en indikator som många använder
för att identifiera köp och sälj signaler. Det kan hjälpa dig att se vart du ska ta position och vart det
kan vara bra att dra sig ur. Men som jag nämnde innan så är detta inte en exakt vetenskap och du ska
inte enbart utgå ifrån detta då det finns flera faktorer som kan ha stort inflyttande på vart kursen ska
gå.

Genom att använda dig utav denna indikator så kan du se på MACD grafen när linjerna visar tecken
på att det är på väg emot ett bullish eller bearish mönster. Det är av denna anledning som nästan alla
traders använder sig av MACD.

Som jag nämnde innan så är detta inte en exakt vetenskap men genom att i samband även använda
sig utav RSI och VOLYM så kan vi få en bättre bild om vad som händer med trenden och vart värdet
av kursen är på väg.