Indikatorer är något du ska använda dig av när du gör tekniska analyser. Många tror att en indikator
säger till dig när du ska köpa och sälja men detta är fel.
Istället ska man använda sig av olika indikatorer i samband med analys av trend och formationer för
att kunna dra en slutsats om vart man tror kursen är på väg. Det finns hundratals olika indikatorer
men de jag kommer gå igenom här är de jag anser vara viktigast och de jag själv har använt när jag
utfört tekniska analyser.