Huvudskuldra (Bearish):

Denna formationen är oftast en omslagformation/trendvändning. Topparna/bottnarna behöver
inte vara symmetriska och man kan oftast se Elliot Wave(diskuteras senare) i denna typ av
formation. Linjerna behöver som sagt inte vara symmetriska dom kan även vara branta men inte
för branta!

Bekräftelse: Får du när den försöker bilda en ny botten och bryter nacklinjen och för att vara säker
på att det inte är en fake så kollar du handelsvolymen att den tilltar som du ser i bilden ovan.

Omvänd skuldra ser ut såhär:

Riktkurs: Den tar du från högsta toppen till nacklinjen som du ser nedan. X=Y

Stopp loss: Det finns 3 alternativ när du gör en stopploss på en huvud-skuldra formation.

  1. Vid den högsta toppen mellan skuldrorna där har du dålig risk reward men minskar att bli
    utkastad ur din trade.
  2. Över den sista axeln så blir riskrewarden bättre och när det sker försöker då trenden bilda en
    högre topp och då blir din analys inte giltig längre.
  3. Precis över nacklinjen, denna skulle jag föredra då du lär bli utkastad av många trades men du
    har minimal risk och stor reward!