Moving average eller MA som det även kallas är ett verktyg som vi använder för att kunna se det
glidande medelvärdet i ett bolag. Detta värde är baserat på det intervall du själv väljer att titta på.
Har du ett MA på 10 dagar så får du ett medelvärde på de senaste 10 dagarna.

Medelvärdet kommer ifrån de värden som kursen har befunnit sig i tidigare i tiden.

Vad är ett medelvärde?

Ett medelvärde räknas ut genom att plussa ihop flera värden vid olika tillfällen och sedan dela det totala värdet med antal tillfällen.
Säg då att vi har 7 dagars intervall på vårat MA och vi har olika värden per dag, då kan vi räkna ihop alla dessa värden och får fram att det totala värdet är 65 (kolla exempel nedan). Därefter dividerar vi detta med 7 för att få fram det dagliga medelvärdet vilket ger oss en bild om hur mycket en aktie har varit värd i snitt under de senaste 7 dagarna.

10+13+5+11+7+4+15= 65

65/7= 9,28

Här har vi då räknat ut medelvärdet som då är ca 9.28/dag. När vi då använder MA så är det mer komplext uträknat men det är fortfarande ett medelvärde vi får ut. Det är detta som är din linje du ser på din graf. Du kan välja att ha en förinställd inställning eller ställa in ditt MA efter dina egna preferenser.

Vad använder vi då glidande medelvärden till? Ett glidande medelvärde som respekterar trenden i ett
bolag används för att se olika köp/sälj signaler. Har vi ett kortsiktigt MA på 10 dagar så kan du se
kortsiktigt när man ska köpa/sälja medans ett MA på 200 dagar kan ge dig en indikation på om
marknaden generellt har vänt ifrån en bull till bear marknad.

Genom att implementera MA i dina analyser så kommer du få en bättre uppfattning om köp
signalerna och därför lättare kunna ta ställning.

Men som jag har sagt innan så är det aldrig en bra ide att endast basera sina beslut på en enda
indikator utan använd dig av flera.