• Kroppen, representerar öppning och stängning.
  • Svansen, representerar högsta samt lägsta priset av candlesticken.
  • Färgen, den indikerar marknadens rörliga riktning- en grön kropp
    indikerar en prisökning, medans en röd kropp indikerar en pris sänkning.

Efter en period så bildar dessa candlesticks ett mönster som vi traders
kan använda för att läsa av samt känna igen stöd och motståndsnivåer.

Det finns en hel del olika candlestick mönster som ger oss olika tillfällen
till att ta ställning i marknaden. Vissa ger oss en inblick mellan köp och
sälj trycket, medans andra hjälper oss att identifiera kontinuerliga
mönster eller marknads osäkerhet.

Innan du börjar trada så måste du göra dig familjär med grunderna av
candlestick mönster och hur dessa mönster hjälper dig i ditt besluts
tagande.

Lär dig läsa candlestick mönster.

Det bästa sättet att lära sig läsa dessa mönster är att testa sig fram genom
att köpa vid mönster som indikerar uppgång och att försöka sälja så fort
man ser mönster av en nedgång. Detta kan låta läskigt och riskfyllt, men
det finns massvis med plattformar online där man kan träna genom att
trada med icke existerande pengar. Det ger dig en möjlighet att testa nya
strategier utan att förlora pengar när det går dåligt.
När du använder dig utav candlestick mönster så måste du tänka på att
även fast det är ett bra sätt att snabbt förutse trender så ska det alltid
användas i samband med teknisk analys. Detta för att ge dig extra
säkerhet i ditt risktagande.

Sex olika mönster som är Bullish:

Bullish mönster kan uppstå efter att ett bolag har varit i en nedåt trend
men nu ger en indikation på att trenden ändras och är på väg uppåt.
Denna typ av indikation är bra för den som vill tjäna pengar på en
uppgång.

Hammer

Hammer candlestick mönstret får sitt namn ifrån sin form. Den har en
lång svans och en grön kropp och hittas oftast i botten av en nedåt
trend.

En Hammer visar att även fast det fanns ett högt säljtryck under dagen så
har priset ändå tryckts upp av ett ändå större köp tryck. Att den har en
grön kropp beror på att den är ett starkare tecken på bull marknad än röd
kropp.

Inverse hammer

Ett liknande bullish mönster är den invertade hammaren. Enda skillnaden
är att svansen är uppåt är lång och att svansen ner är kort.

Den indikerar ett köp tryck, följt av ett sälj tryck som inte var starkt nog
att trycka ner priset. Detta är en indikation på att köparna är på väg att ha
övertaget.

Bullish engulfing

Ett Bullish engulfing mönster är uppbyggt av två separata candlesticks.
Den första är en kort röd kropp som sen blir övertagen av en större grön
kropp.

Även fast andra dagen nu visar sig öppna lägre än första dagen så kan vi
den tredje dagen se att ifall den gröna candlesticken övertar den innan så
är det ett väldigt positivt tecken på att trenden ska uppåt.

Piercing line

Piercing line är också ett mönster uppbyggt på två stycken candlesticks.
Det består av en lång röd candle och därefter en lång grön candle.

Det är oftast ett tydligt gap mellan den första candlestickens stängnings
pris och den andra candlestickens öppnings pris. Detta indikerar en stark
köpsida ifall den andra candlesticken tar sig över halva den första
candlestickens värde.

Morning star

Ett morning star mönster anses vara ett positivt tecken i en nedåt fallande
trend som inte har gjort några större impulser. Detta mönster består av
tre olika candlesticks: en kropp som är liten men är placerad mellan en
lång röd kropp och en lång grön kropp. Man kan även säga att
’’stjärnan’’ inte får överlappa de längre kropparna under dagen, där
istället dagen innan och efter överlappar ’’stjärnan’’.

Det ger oss en signal där sälj trycket från den stora röda kroppen har
lugnat ner sig och att vi kan se en bull marknad inom snar framtid.

Three white soldiers

Samma här så ser vi detta mönster efter tre candlesticks där varje
candlestick öppnar med högre pris och stänger vid ett högre pris för
varje candlestick.

Detta är en väldigt stark signal på en bull marknad efter en nedåt trend
och visar en stabil framgång i köp tryck.

Sex bearisch candlestick mönster.

Bearish candlestick mönster uppstår oftast efter en uppåt trend och
signalerar ett motstånd. Stark pessimism gällande kurs priset gör så att
många traders väljer att dra sig ur sin position i uppåt trenden(lång

position) och istället tar ny position för att utnyttja nedgången (kort
position).

Hanging man

Hanging man är motsatsen till en Hammer, den har samma form men
bildas istället vid toppen av en uppåt trend.

Den ger en indikation på att sälj trycket varit väldigt högt under dagen
men att köpare ändå lyckades trycka upp kursen igen. Detta kan tolkas
som att köparna börjar förlora kontroll över marknaden.

Shooting star

En shooting star tar samma form som en inverted hammer, men formas
istället i en uppåt trend: den har en liten kropp med en lång svans uppåt.

Vanligtvis så öppnar en shooting star högre än tidigare candle men
senare faller den och stänger oftast högre än nästa candlesticks öppning.
Precis som en stjärna som faller.

Bearish engulfing

En bearish engulfing är samma som en bull engulfing men är ett
mönster som dyker upp vid slutet av en uppåt trend. Den första candeln
har en liten grön kropp som sen övertas an längre röd candle.

Det indikerar en topp eller avvaktande utav köp sidan. Desto lägre den
andra candle sticken är desto mer påverkan har den på den nuvarande
trenden.

Evening star

En evening star är ett mönster som är byggt på tre candlesticks och är
motsvarande en morningstar. Den formas när en liten candle ligger
emellan en större grön och en större röd candlestick.

Det är en indikation på att trenden är på väg att vända nedåt. Denna
signal är speciellt stark när den tredje candlen överlappar den första och
kan vara ett tecken på att dra sig ur.

Three black crows

Three black crows uppstår när tre stycken långa röda candlesticks
öppnar efter varandra med svansar som inte synts eller som är väldigt
korta. Det vi kan tolka ifrån detta är att nästkommande dag öppnat vid
samma pris som tidigare dags stängning, men vi har varje dag fått
indikation på att sälj trycket har varit dominant vilket har resulterat i
lägre stängnings pris tre dagar i rad.

På grund av hur tydligt det synts att säljarna har övertaget så brukar
detta vara en bra ide att hålla ögonen öppna då det potentiellt är
starten på en ’’bearish’’ trend.

Dark cloud cover

Dark cloud cover candlestick mönstret indikerar en bearish omvändning,
ett svart moln över tidigare dags optimism. Det består utav utav två
candlesticks: en röd candlestick som öppnar grönt men sedan faller och
stänger under halva värdet på tidigare dags candle.

Det signalerar att björnarna har tagit över och trycker ner priset rejält.
Om svansarna på den röda candlen är väldigt korta så betyder det att
trenden bestämt på väg neråt.

Fyra kontinuerliga candlestick mönster
Om ett candlestick mönster inte ger en indikation på att marknaden ska
byta riktning, så får ett kontinuerligt mönster. Dessa mönster kan
underlätta för traders att identifiera en period av vila i marknaden,
marknads osäkerhet eller även ett neutralt pris mönster.

Doji

När marknaden öppnar och stänger på nästan samma eller samma pris så
ser candlesticken ut som ett litet kors eller ett plus tecken. Det kan vara
väldigt viktigt att hålla ett öga öppet för hur dessa ser ut i storlek och
svans längd.

Doji mönstret visar en kamp mellan köpare och säljare som resulterat i
att ingen har tjänat något. Ett doji tecken är ett neutralt tecken, men som
jag nämnde innan så kan det vara bra att hålla ett öga öppet då det kan
dyka upp i andra mönster såsom morning star och evening star.

Spinning top

Ett spinning top mönster är när två candlestick med korta kroppar är
centrerade mellan svansar av lika längd. Som du kan se så är köpare och
säljare inte överens om priset. Tjurarna tryckte upp kursen medans
björnarna tryckte ner den. Detta kan tolkas på olika sett men resultatet av
detta brukar vara en kraftig höjning eller sänkning.

Man ska inte ta dessa tecken för seriöst då de oftast inte är för relevanta.
Men kan vara ett tecken på att marknads trycket håller på att förlora
kontroll.

Falling three methods

Three-method formationen används för att förutse den fortsatta trenden i
både bull och bear marknad.

I en bear marknad så kallas det för ’falling three methods’. Den består av
en stor röd kropp – tre små gröna kroppar – en stor röd kropp. De små
gröna kropparna håller sig inom de två röda kropparna. Detta är en
indikation på att tjurarna inte har tillräckligt med kraft att vända på
trenden.

Rising three methods

Det motsatta gäller även i en bull marknad men här har björnarna inte
kraften att vända på trenden.