Notifications
Clear all

RATO B

Ratos är en bolagsgrupp som har som affärsidé att förvärva och utveckla främst onoterade bolag hemmahörande i Norden. Ratos har en aktiv ägarfilosofi med styrelserepresentation och en långsiktig ägarhorisont. Visionen är att skapa värde åt aktieägarna genom att bygga långsiktigt lönsamma och därmed hållbara bolag. Ratos investeringar och innehav är i huvudsak uppdelade i affärsområdena Construction & Services, Industry och Consumer. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Inga ämnen hittades här

Share: