Notifications
Clear all

Galaxy Digital Holdings

Om bolaget Galaxy Digital Holdings är ett kanadensiskt holdingbolag. Bolagets affärsverksamhet bedrivs huvudsakligen via dotterbolaget Galaxy Digital LP, som idag är inriktade mot utveckling av digitala plattformar för blockchain och kryptovaluta. Utöver huvudverksamheten erbjuds även kapitalförvaltning, handel, principinvesteringar samt övriga rådgivningstjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden.

Inga ämnen hittades här

Share: